ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημόσια Διοίκηση- Δημοκρατική Διακυβέρνηση

Συνδικαλισμός και πολίτης

Ανοικτή συζήτηση εν όψει σχετικού νόμου. Οι συμμετέχοντες συνέκλιναν σε βασικά ζητήματα όπως η αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας αλλά και η ανάγκη θεσμοθέτησης της συνεργασίας μεταξύ κράτους και παραγωγικών τάξεων. Συμμετέχοντες: Χ. Τρικαίος,

Read more
Τα πολιτικά κόμματα και ο ρόλος τους

Ημερίδα προβληματισμού πανω στο ρόλο των κομμάτων στις σύγχρονες δημοκρατίες και στα οφέλη του πολίτη από τη συμμετοχή σε κομματικές οργανώσεις. Συμμετέχοντες: Γ. Μαυρογορδάτος, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. Χαραλάμπης, Επικ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου

Read more