Έκκληση προς την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις, με αφορμή το φόνο ενός εφήβου και τα επακόλουθα επεισόδια σε όλη τη χώρα

Δεκέμβριος 2008
Έκκληση προς την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις, με αφορμή το φόνο ενός εφήβου και τα επακόλουθα επεισόδια σε όλη τη χώρα

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία τοποθετήθηκε απέναντι στις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέλη της συνέταξαν ηλεκτρονική επιστολήτην οποία υπέγραψαν πάνω από 800 πολίτες. Η επιστολή εστάλη σε 1500 παραλήπτες.