Έκκληση προς την Πολιτική Ηγεσία

7/11/2011

Έκκληση προς την Πολιτική Ηγεσία

 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Η Κοινωνία Πολιτών παρακολουθεί με εντεινόμενη αγωνία τις πολιτικές εξελίξεις. Ανεξάρτητα από τις ευθύνες και τα σφάλματα του παρελθόντος, τώρα κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας.

 

Προέχει ο νηφάλιος και υπεύθυνος σχεδιασμός της επόμενης μέρας για την κοινωνία και τη χώρα.

 

Κανένα κεκτημένο του παρελθόντος δεν μπορεί πια να θεωρείται δεδομένο. Το μέλλον όλων μας κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Προς τις πολιτικές δυνάμεις και την ηγεσία των κομμάτων, κάνουμε έκκληση να αναλάβουν τις ευθύνες διακυβέρνησης που τους αναλογούν την παρούσα στιγμή, να σχηματίσουν Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, πριν να συμβεί μοιραία εξέλιξη, πριν να οδηγηθεί το Κράτος σε στάση πληρωμών.

 

Μεγάλη μερίδα της επιχειρηματικής κοινότητας και των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας δέχεται να μετάσχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία και να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της όπου κριθούν εθνικά αναγκαίες.

 

Η προσφορά αυτή ισχύει για σήμερα, για τώρα.

Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.

 

 

 

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος   Στέφανος Γερουλάνος   Νίκος Φραγκάκης

             Πρόεδρος                             Αντιπρόεδρος                Αντιπρόεδρος