Ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης

10/05/1999
«Ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης»
Πρώτη σειράς εκδηλώσεων για τη Δικαιοσύνη που οργάνωσε η Κίνηση Πολιτών
Συμμετέχοντες:
Λ. Κύρκος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Στ. Ματθίας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Κ. Κεραμεύς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ. Γουργουράκης, Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου
Φ. Κουβέλης, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης
Γ. Α. Μαγκάκης, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης
Α. Ρουπακιώτης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης
Γ. Κουμάντος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών