Ανοικτή επιστολή της Κ.Π., σε συνεργασία με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, τον ΟΠΕΚ και την Πανελλαδική Κίνηση «Σύνδεσμοι για Ηθική Πολιτική Αφύπνιση» και με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για το Συνήγορο του Πολίτη, στην οποία εκφράζονται ελπίδες και η βούληση της Κ.Π. να στηρίξει αποτελεσματικά τον νέο αυτό θεσμό ώστε να εδραιωθεί.

7/04/1997
Ανοικτή επιστολή της Κ.Π., σε συνεργασία με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, τον ΟΠΕΚ και την Πανελλαδική Κίνηση «Σύνδεσμοι για Ηθική Πολιτική Αφύπνιση» και με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για το Συνήγορο του Πολίτη, στην οποία εκφράζονται ελπίδες και η βούληση της Κ.Π. να στηρίξει αποτελεσματικά τον νέο αυτό θεσμό ώστε να εδραιωθεί.