Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια για την ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια για την ανάπτυξη

1/8/2013
Δείτε εδώ το Δελτίο σε ψηφιακή μορφή

Περιεχόμενα:
Στηρίζουμε την προσπάθεια για ένα ευνομούμενο κράτος, σελ. 3
Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια για την ανάπτυξη, σελ. 4
Γιατί δυσλειουργεί η Δικαιοσύνη; σελ. 7
Δημοσιονομική προσργογή και δίκαιη κατανομή των επιπτώσεών της, σελ.10
Μερικές σκέψεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική, σελ12
Εθελοντική δράση για την ανάπτυξη ενεργοποιημένων πολιτών, σελ. 14
Νησίδες Ποιότητας 2013, σελ. 16
Για την ασφάλεια στους δρόμους, σελ. 16