Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη και Ανάπτυξη

Η χώρα μας βρίσκεται εδώ και χρόνια σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η τεραστία απώλεια  Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος  και η τρομακτική ανεργία που έχει πάρει, σχεδόν, μόνιμο χαρακτήρα, συνιστούν ένα επικίνδυνο μίγμα, ικανό να πυροδοτήσει ανά πάσα στιγμή, ένταση και κοινωνική αστάθεια.

Μοναδική διέξοδος από αυτό το τέλμα είναι η δημιουργία βιώσιμων συνθηκών ανάπτυξης, ικανές να δημιουργήσουν πλούτο και θέσεις εργασίας.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αν και μπορεί να σηματοδοτήσει την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, δεν αρκεί για να υποστηρίξει την επιστροφή στην ανάπτυξη. Αυτή θα προκύψει, μόνο όταν η χώρα ανακτήσει την αξιοπιστία της και  εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, εγχώριους και ξένους.

Όμως, η βλάβη που έχει υποστεί η αξιοπιστία της πατρίδας μας είναι τόσο μεγάλη που θα απαιτηθούν μακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειες από ολόκληρη την κοινωνία.

Η εφαρμογή του μνημονίου είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση διότι θα σηματοδοτήσει την αποφασιστικότητα της χώρας να αντιμετωπίσει υπεύθυνα τις αδυναμίες και παθογένειές της.

Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι, το πολιτικό προσωπικό της χώρας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες οι οποίες, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την αποκατάσταση της τραυματισμένης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Πολιτών,  να απελευθερώσουν τις πιο δημιουργικές και υγιείς δυνάμεις της χώρας. Αυτή, ίσως, να είναι τελικά η πιο κρίσιμη και αναγκαία συνθήκη για να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία προς την ανάκαμψη και τη  δημιουργία ενός καλύτερου και ασφαλέστερου μέλλοντος για τη χώρα, εντός της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.