Αξιόπιστη Δημόσια Διοίκηση για Ανάπτυξη της Κοινωνίας μας

Δείτε εδώ το Δελτίο και σε ψηφιακή μορφή
Περιεχόμενα:
Το κόστος του χρόνου στη Δικαιοσύνη και την κρατική διοίκηση, σελ. 5
Για τη θεραπεία του μεγάλου ασθενη, σελ. 7
Δημόσια Διοίκηση: Μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη, σελ. 8
Αξιοπιστία κα πώς να την ανακτήσουμε, σελ. 11
Βραβεία εθελοντισμού «Νησίδες Ποιότητας», σελ. 12
Εγχειρίδιο Πυροπροστασίας Ιερών Μονών, σελ. 16