Αρχές Δημοσίου Διαλόγου- Σύνορα, Σύμβολα, Σταθερότητα

Διακήρυξη της Κίνησης Πολιτών με αφορμή το λεγόμενο «Μακεδονικό Πρόβλημα», που συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση των ελληνικών θέσεων.

Ενώ το λεγόμενο » Μεκδονικό Πρόβλημα» βρισκόταν σε έξαρση, η Κίνηση Πολιτών, μετά από παροτρύνσεις από το εξωτερικό, αποφάσισε να συνδράμει στην προώθηση των ελληνικών θέσεων και να δώσει ουσιαστική και συγκεκριμένη πληροφόρηση, όχι μόνο στον ελληνικό λαό αλλά και , κυρίως, στο διεθνές ακροατήριο που προσπαθούσε να αντιληφθεί την ουσία της διένεξης και τις πηγές των διαφορών.

Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με ειδικευμένα στελέχη του  Υπουργείου Εξωτεερικών, η Κίνηση Πολιτών συνέταξε διακήρυξη η οποία τελικά μεταφράστηκε σε επτά γλώσσες και τυπώθηκε σε περισσότερα από 60.000 αντίτυπα. Αντίτυπα εστάλησαν κατά κύριο λόγο στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, 15 μέρες πριν από την επίσημη συζήτηση του ειδικού αυτού θέματος στον ΟΗΕ. Εστάλησαν επίσης στους Προέδρους Κυβερνήσεων, Προέδρους Κοινοβουλίων, Υπουργούς Εξωτερικών καισ ε λοιπούς σημαντικούς εκπροσώπους της πολιτικής ζωής όλων των χωρών της Δύσης καθώς και στα μέσα ενημέρωσης, προάγοντας τις απόψεις της ελληνικής πλευράς και εξηγώντας τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης με συγκεκριμένα και τεκμηριώμενα στοιχεία.