Ασ΄ τους άλλους. Εσύ ο ίδιος πού ευθύνεσαι;

5/1/2012

Περιεχόμενα:
Η Κίνηση Πολιτών απαντά στην κρίση, σελ. 3
Νησίδες Ποιότητας 2011- Χαιρετισμοί, σελ. 4
Νησίδες Ποιότητας 2011- Βραβεύσεις, σελ. 7
Ασ” τους άλλους: Εσύ ο ίδιος που ευθύνεσαι, σελ. 11

Δείτε το Δελτίο και σε ψηφιακή μορφή