Ασφάλεια στα σχολεία

Τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα πάσχουν από πλευράς ασφάλειας για τους εξής λόγους:

  • Χρησιμοποιούνται ως σχολεία κτίρια που δεν σχεδιάστηκαν γι` αυτό (παρόλο που ο αριθμός αυτών διαρκώς μειώνεται)
  • Οι κατασκευαστές δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές
  • Η συντήρηση είναι ανεπαρκής
  • Η ασφάλεια δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
  • Το προσωπικό των σχολείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει εκπαιδευτεί σε θέματα ασφάλειας

Οι κύριοι Ιωάννης Στ.Παπαδόπουλος και Δημήτρης Κρεντήρης, γιατροί[i] και Μέλη της Κίνησης Πολιτών, συνεχίζουν να ασχολούνται  συστηματικά με την αναγνώριση κινδύνων σε σχολεία και υποβάλλουν τα αποτελέσματά τους, συνοδευόμενα από φωτογραφίες, στη  διεύθυνση κάθε σχολείου.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας σε σχολεία στη Σύρο, Πάρο, Σαντορίνη, ΤήνοΆνδρο, Λαμία και Λειβαδιά. Οι έλεγχοι συνδυάστηκαν  και με σύντομη εκπαίδευση (5 ωρών) του προσωπικού των σχολείων για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στα σχολικά συγκροτήματα.

Το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει και λειτουργεί ήδη από το 2009 τυγχάνει μεγάλης ανταπόκρισης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, πέραν των ανωτέρω, μας ζητήθηκε και πραγματοποιήθηκε  εκπαίδευση σε 60 νηπιαγωγούς της  Φωκίδας.

Ως γενικά συμπεράσματα από τις καταγραφές μας στα σχολεία μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε:

  • Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στα θέματα ασφάλειας
  • Οι αρμόδιες αρχές και το προσωπικό των σχολείων πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση
  • Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου πρέπει να εκπαιδευτεί σχετικά
  • Οι δήμοι (που πλέον είναι υπεύθυνοι για σχολεία και παιδικές χαρές) πρέπει να συντάξουν οργανωμένα σχέδια ελέγχου και συντήρησης (τομέας πολύ αδύναμος στην Ελλάδα)

 

 

[i] Εκπαιδευτές για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων στα σχολεία, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.