Ατυχήματα

10/10/2013
Ατυχήματα
Δείτε το Δελτίο σε ψηφιακή μορφή εδώ

Περιεχόμενα:
Πρόληψη ατυχημάτων, σελ. 3Μια μικρή φιλοσοφία της πρόληψης, σελ.4
Το τροχαίο ατύχημα δεν είναι ατυχία, σελ. 5
Αλκοόλ και οδήγηση, σελ. 8
Φάρμακα και οδήγηση, σελ. 9
Ανθρώπινος παράγοντας και πυρκαγιές, σελ.10
Δασικές πυρκαγιές, σελ.11
Ατυχήματα στη θάλασσα, σελ. 12
Εργατικά ατυχήματα, σελ. 15
Υπάρχει ασφάλεια στα σχολικά συγκροτήματα, σελ.17
Ασφάλεια στους παιχνιδότοπους, σελ. 19
Παιδικό κάθισμα ασφαλείας, σελ. 19
Πτώσεις στο ίδιο επίπεδο, σελ. 20
Ηλικιωμένοι και οδήγηση, σελ. 21
Παθήσεις και οδήγηση, σελ. 23
Προτάσεις δώρων ασφαλείας, σελ. 24