Γιατί να μη θελήσουμε τα 50δις αποκρατικοποιήσεων; Με ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ και όχι ξεπούλημα

Τώρα που βιώνουμε πρωτοφανή κρίση, όχι μόνο δημοσιονομική και οικονομική αλλά και γενικότερα ηγεσίας και θεσμών, το πρόβλημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας έγινε οξύτερο. Οι «αποκρατικοποιήσεις των 50 δις» μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων του κράτους αλλά και στην αξιοποίηση της εθνικής περιουσίας προς όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης, εν γένει.

Τα μέλη της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία, μαζί με διακεκριμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες, θέλοντας να συμβάλουν προς αυτό το σκοπό, κατέθεσαν στους αρμόδιους Υπουργούς προτάσεις για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, πέραν των όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Φρονούμε ότι οφείλουμε να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις προτάσεις, καθώς αφορούν περιουσιακά στοιχεία του κράτους, και που επομένως ανήκουν σε όλους μας. Στόχος μας δεν είναι μόνο η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος που μας επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας αλλά και η ουσιαστική προσπάθεια της Κοινωνίας μας να συμβάλλει όσο και όπου μπορεί.

Μπορείτε να λάβετε γνώση τόσο του ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ με τις προτάσεις της Κίνησης Πολιτών όσο και του κειμένου της ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ που εστάλη στους συναρμόδιους Υπουργούς.

Τα δύο αυτά έγγραφα εστάλησαν για ενημέρωση και με χωριστή διαβιβαστική επιστολή στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής και στους αρμόδιους Υπουργούς πριν και μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό.