Για τον Λεωνίδα Κύρκο

Η Κίνηση Πολιτών έχασε τον επίτιμο Πρόεδρό της.
Τα μέλη της έχασαν έναν αληθινό συνεργάτη και φίλο.
Η Κοινωνία Πολιτών έχασε έναν βασικό υποστηρικτή της.
Η πολιτική έχασε έναν υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου και της ισότητας, έναν αφοσιωμένο οπαδό των δημοκρατικών ιδεών και θεσμών.
Η Ελλάδα έχασε έναν από τους μοναδικούς ηγέτες, έναν γενναίο αγωνιστή.
Η Ευρώπη έχασε έναν πιστό οραματιστή της.

Θρηνούμε σήμερα για το κενό που αφήνει η απώλειά του…

Πάντα θα μας εμπνέει η ανάμνηση του ιδεαλισμού και της μαχητικότητάς του, της συνεργατικότητας και της αλληλεγγύης του, της ευγένειας και του ανθρωπισμού του.

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τη μνήμη του επίτιμου Προέδρου της,  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ

προσφέροντας το ποσό των 500€ στη Διεθνή Αμνηστία
και το ποσό των 500€ στο Χαμόγελο του Παιδιού