Δάση και Πυρκαγιές

14/05/1991
Δάση και Πυρκαγιές
Διήμερο συνέδριο σε συνεργασία με το Ίδρυμα FRIEDRICH NAUMANN
Συμμετέχοντες:
Σπ. Παπασπηλιόπουλος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ευ. Σακελλαρίδης, δασολόγος
Α. Δημητρακόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δημ. Κατσούδας, πολιτικός επιστήμων
Κ. Χατζημπίρος, χημικός-Πανεπιστημιακός
Γ. Ντούρος, δασάρχης Πάρνηθας
Ν. Ζαλαώρας, δασολόγος-δημοσιογράφος
Ν. Χλύκας, Πρόεδρος Ένωσης Δασολόγων
R. Meinardus, εκπρόσωπος του Ιδρύματος FriedrichNaumann
J.Goldammer, Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg
Συντονιστές: Θ. Παπαγιάννης και Λ. Κυριακόπουλος