Δημιουργούμε όλοι μαζί τη Νέα Ελλάδα

25/4/2012

Περιεχόμενα:
Φοροδιαφυγή και Κοινωνική Δικαιοσύνη, σελ. 3

Επενδύσεις-Ανάπτυξη- Ανεργία- Ανάγκη για πολιτική υπευθυνότητα, σελ.4

Μεταίχμιο εποχής για την Ελλάδα και την Ευρώπη, σελ. 6

Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, σελ. 8

Ποιότητα θεσμών και ανομία, η μεγάλη μάχη για την ανάπτυξη, σελ. 10

Δείτε το Δελτίο και σε ψηφιακή μορφή