Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πολιτική εξουσία δεν σέβεται πάντοτε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Η Κίνηση Πολιτών οργάνωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2009 εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο» Η Απονομή της Δικαιοσύνης από τη σκοπιά του πολίτη».

Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων διανεμήθηκε σε όλους τους παρόντες η ακόλουθη δήλωση-έκκληση:

«Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πολιτική εξουσία δεν σέβεται πάντοτε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Όταν πρόκειται για υποθέσεις που παρουσιάζουν κομματικό ενδιαφέρον, υπουργοί ή κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν ενίοτε να κάνουν δηλώσεις ή να δώσουν συνεντεύξεις για να προϊδεάσουν την κοινή γνώμη και να επηρεάσουν την κρίση των δικαστών.

Άλλοτε υπουργοί προεξοφλούν δημόσια αποφάσεις δικαστικών οργάνων ή «αποφαίνονται» οι ίδιοι πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη.

Κάποιοι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν δικαστική απόφαση, αν αυτή δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους!

Επίσης υπουργοί, κοινοβουλευτικοί ή κομματικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, σχολιάζουν ενίοτε κακόβουλα δικαστικές αποφάσεις, διαστρέφουν τα δεδομένα και εκφράζουν «υποψίες» που γνωρίζουν ότι είναι αβάσιμες.

Όταν δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται κομματικά ασύμφορες, η πολιτική εξουσία εξαπολύει ενίοτε μύδρους κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, ή άλλων δικαστηρίων. Επιπλέον παρελκύει, με διάφορες προφάσεις, τη συμμόρφωσή της προς τις αποφάσεις αυτές ή εξαγγέλλει ότι δεν πρόκειται να τις εφαρμόσει, μολονότι αυτές είναι, κατά το Σύνταγμα, δεσμευτικές.

Επέμβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί επίσης κάθε νομοθετική μεταβολή που αφορά την αρμοδιότητα ή τη σύνθεση δικαστικών οργάνων, τη διεύθυνση των δικαστηρίων, την υπηρεσία επιθεώρησης κ.λπ., εφόσον γίνεται ευκαιριακά, για την απομάκρυνση ορισμένων δικαστών ή για άσκηση πίεσης ή για εξυπηρέτηση κομματικών βλέψεων.

Με τέτοιες ενέργειες η πολιτική εξουσία περιφρονεί τη διάκριση των κρατικών λειτουργιών και το αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης, υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία και μειώνει τους δικαστές στα μάτια του λαού. Σε κάποια στρώματα της κοινής γνώμης καλλιεργείται η εντύπωση ότι εκείνος που τελικά αποφασίζει είναι ο υπουργός ή η κυβέρνηση και ότι οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις προαποφασισμένες επιλογές τους…

Η Δικαιοσύνη, για να κάνει σωστά τη δουλειά της, πρέπει να είναι σεβαστή και να διατηρεί στα μάτια όλων το κύρος της. Διαφορετικά αδυνατεί να εκπληρώσει ικανοποιητικά την αποστολή της. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν, ούτε την Κυβέρνηση. Διότι η εξουσία των κομμάτων είναι διαβατική ενώ η νομιμότητα, την οποία η Δικαιοσύνη είναι ταγμένη να διαφυλάσσει, αποτελεί σταθερή εγγύηση για όλους.

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» απευθύνει στις πολιτικές δυνάμεις έκκληση να απέχουν από κάθε επέμβαση και κάθε απόπειρα επηρεασμού ή μείωσης της Δικαιοσύνης».

Τα πρακτικά της ανωτέρω δημόσιας εκδήλωσης δημοσιεύονται σε ιδιαίτερο τεύχος που θα αποσταλεί στα μέλη της Κίνησης και στους αρμόδιους πολιτικούς και δικαστικούς παράγοντες, θα διανεμηθεί δωρεάν σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, υπάρχουν δε στο site της Κίνησης Πολιτών στη διεύθυνση www.kinisipoliton.gr