Εγχειρίδιο Πυροπροστασίας Ιερών Μονών

Εγχειρίδιο Πυροπροστασίας Ιερών Μονών
7/2013

Η Κίνηση Πολιτών από το 2010 εφαρμόζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης Μοναχών σε θέματα πυρόσβεσης, σε στενή συνεργασία με τις Αρχιεπισκοπές Αθηνών και Κρήτης, τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι επισκέψεις μας σε 39 Μονές στην Ελλάδα αποκάλυψαν την εξής πραγματικότητα:

28 Μονές (71%) είχαν στο ιστορικό των τελευταίων 15 ετών από 1 έως 6 πυρκαγιές
34% των πυρκαγιών μεταδόθηκε από πυρκαγιά στο δάσος
20 Μονές (51%) δεν παρείχαν πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων στον εσωτερικό χώρο της Μονής
29 Μονών (74%) τα λεβητοστάσια δεν πληρούσαν τις βασικές προφδιαγραφές πυροπροστασίας
26 Μονές (67%) δεν διέθεταν δεξαμενές νερού κατάλληλες για πυρόσβεση
7 Μονές (18%) λειτουργούσαν ξενώνες και δύο Μονές είχαν 3 Γηροκομεία, χωρίς βασική πυροπροστασία

Όλα τα συμπεράσματα από τις επισκέψεις μας σε Μονές, τις συνομιλίες μας με τους Μοναχούς και το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και από τη μελέτη του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, συγκεντρώθηκαν σε ένα ειδικό εγχειρίδιο πυροπροστασίας Ιερών Μονών, το οποίο εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε. Το βιβλίο αυτό διανεμήθηκε στις Μητροπόλεις Ελλάδας και εξωτερικού αλλά και στις 750 περίπου Μονές της Ελλάδας με σκοπό την προώθηση της προστασίας του ανθρώπινου, φυσικού, και πολιτιστικού πλούτου των Μονών