Εθελοντική δράση για την ανάπτυξη ενεργοποιημένων πολιτών

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία πιστεύει ότι η ανάπτυξη της συνειδήσεως του «ενεργοποιημένου πολίτη» είναι απαραίτητη γιά την ηθική και την ποιοτική εξύψωση του δημόσιου βίου, ειδικά σε μία εποχή μεγάλης κρίσεως. Σκοπός της εθελοντικής δράσεως είναι η παρουσίαση σε μαθητές τρίτης λυκείου δημοσίων σχολείων, των δυνατοτήτων που έχουν έτσι ώστε να καθορίσουν το μέλλον τους, στηριζόμενοι σε πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, αυτενέργειας, αναλήψεως πρωτοβουλίας, επιδείξεως ευθύνης, αναπτύξεως δημιουργικότητας και καινοτομικού πνεύματος, την σχετική συζήτηση μαζί τους και την παρουσίαση αντίστοιχων παραδειγμάτων. Στόχος της δράσεως αυτής είναι να δώσουμε στους νέους που αντιλαμβάνονται σήμερα ως εξαιρετικά δυσχερή την μελλοντική θέση τους στην κοινωνία, μία ελπίδα γιά το ευκταίο και γιά το εφικτό, με την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, ειδικά σε μια περίοδο που η γενικότερη κρίση δημιουργεί φόβους, αμφιβολίες και ανησυχίες στις νέες γενιές που θα κληθούν να αναλάβουν μελλοντικά την ευθύνη της χώρας, αποτελώντας την ελπίδα γιά την αναστροφή της αρνητικής πορείας της.