Ειδική έκδοση για τον εθελοντισμό- Κάνε τα λόγια σου πράξη!

Περιεχόμενα:
Νησίδες Ποιότητας, σελ.4
Αιμοδοσία, σελ. 6
Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη, σελ. 8
Οροθετικοί Ασθενείς, σελ. 9
2012: Έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, σελ.10
Πυροπροστασία με τη συμβολή εθελοντών μοναχών, σελ. 11
Οδική ασφάλεια- οδηγούμε όπως ζούμε, σελ. 12
19ο Πανευρωπαικό Συνέδριο Εκπαίδευσης στην εθελοντική δράση, σελ. 14
Διεθνής Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των ΜΚΟ, σελ. 16