Εκδήλωση προς τιμή του Σπήλιου Παπασπηλιόπουλου

Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και την Ευρωπαϊκή Έκφραση και τίμησε τον οικονομολόγο, δημοσιογράφο και πρωτοπόρο της κοινωνίας πολιτών.
Συμμετέχοντες:
Θ. Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών
Γ. Μαρίνος, πρ. Ευρωβουλευτής-δημοσιογράφος
Λ. Λουλούδης, Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ν. Γιαννής, εκδότης περιοδικού Ευρωπαϊκή Έκφραση
Γ. Παγουλάτος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου
Κ. Ζέπος, Πρέσβης ε.τ., μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Γ. Κριμπάς, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Π. Καζάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Α. Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος,
Τ. Πατρίκιος, ποιητής
Ν. Μουζέλης, Πρόεδρος ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Π. Βασιλόπουλος, Αντιπρόεδρος ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ