Εκδήλωση στη μνήμη του Καθηγητή Φαίδωνα Βεγλερή

Για τη ζωή και το έργο του διαπρεπούς ‘Έλληνα συνταγματολόγου και πρώτου Προέδρου της Κίνησης Πολιτών, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή αξιόλογων ομιλητών.
Συμμετέχοντες:
Π. Παυλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών-Βουλευτής
Ν. Φραγκάκης, Νομικός-Πρόεδρος της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σπ. Παπασπηλιόπουλος, οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών