Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι:μια ρεαλιστική προσέγγιση

16/05/2005
Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι:μια ρεαλιστική προσέγγιση
Διεθνές συνέδριο που οργάνωσε η Κίνηση Πολιτών, με στόχο τη συμβολή του ενεργού πολίτη στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής.
Συμμετέχοντες:
Γ. Σουφλιάς, Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Θ. Σκυλακάκης, αναπληρ. Δήμαρχος Αθηναίων
Ε. Σκιαδάς, Αντιδήμαρχος Αθηναίων
Η. Γρίσπος, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών
6 ομιλητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας
2 ομιλητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
11 εκπρόσωποι οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων

deltio2005bΣτο διεθνές αυτό συνέδριο, διακεκριμένοι επιστήμονες, όχι μόνο από τη χώρα αλλά και απ’ όλο τον κόσμο, ένωσαν τις προσπάθειές τους για την καταγραφή, αποτίμηση, προστασία και ενίσχυση των ελληνικών υδάτινων πόρων.

Με έμφαση στο μέλλον και στην ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών πόρων, το συνέδριο έδωσε γόνιμα συμπεράσματα τόσο αναφορικά με τη χάραξη μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής όσο και

αναφορικά με τις δυνατότητες συνεισφοράς κάθε πολίτη στην προσπάθεια διαφύλαξης του πολυτιμότερου φυσικού αγαθού.

Το Μάϊο του 2005, πάνω από είκοσι διακεκριμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, μέλη της δημόσιας διοίκησης, στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι και εκπρόσωποι ΜΚΟ, έδωσαν τα φώτα τους πάνω στο θέμα, αντάλλαξαν απόψεις, προήγαγαν την επιστημονική γνώση αλλά και τη δράση και πρότειναν ρεαλιστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Σύμφωνα με τα πορίσματα του συνεδρίου, οι βασικότεροι κίνδυνοι για τους υδατικούς πόρους της χώρας είναι:

• η εποχιακή και τοπική λειψυδρία

• η γεωργική ρύπανση

• η υφαλμύρωση και

• η ερημοποίηση.

Η Κοινοτική Οδηγία ΚΟ 2000/60 προβλέπει την «ανάκτηση του πλήρους κόστους των υπηρεσιών νερού». Επιπλέον, η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι η διάθεση κοινωνικών αγαθών σε τιμές μικρότερες του κόστους οδηγεί σε σπατάλες. Με βάση όλα τα παραπάνω, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία διατύπωσε επίσημα τις εξής προτάσεις:

– Εφόσον το νερό, ως φυσικός πόρος, πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί, η τιμή του πρέπει να κινηθεί στα σωστά επίπεδα και οποιαδήποτε μορφή ενίσχυσης κοινωνικών ή επιχειρηματικών ομάδων πρέπει να γίνει με άλλα αντισταθμιστικά οφέλη.

– Επείγει η χάραξη υδατικής πολιτικής ανά περιφέρεια σε όλη τη χώρα, η οποία θα προωθήσει την επίτευξη ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης του νερού σε όλες τις υδρολογικές λεκάνες και τα υδατικά διαμερίσματα. Έτσι, εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν η μείωση της κατανάλωσης νερού κατά περίπου 40% και η αύξηση της εξοικονόμησης κατά 30%.

Σε μια εποχή που το περιβάλλον απειλείται κυρίως από την έλλειψη συναίνεσης των ανθρώπων, κάθε δυνατότητα συνεργασίας και συνεισφοράς είναι πολύτιμη, σαν μια σταγόνα νερό.