Επιστολή Προς Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της θέσεως σε ισχύ του νέου κανονισμού της Βουλής, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία επιθυμεί να σας συγχαρεί ως Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων αλλά και προσωπικά για το επιτυχημένο αυτό έργο σας.

Ελπίζουμε και εμείς ότι ο νέος κανονισμός θα οδηγήσει σε βελτίωση ποιότητας του νομοθετικού έργου και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη ενός φαινομένου που επιθυμούμε με την ευκαιρία αυτή να σας υπενθυμίσουμε:

Συγκεκριμένα, μετά την ψήφιση ενός νόμου, πολλές φορές καθίσταται σχεδόν αναγκαία για την εφαρμογή του η έκδοση μιας ή και περισσοτέρων ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι οποίες, πέραν της σημαντικής, πρόσθετης καθυστέρησης που προκαλούν, πολλές φορές αναιρούν και το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου, με αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή του.

Είμαστε σίγουροι ότι έχετε επισημάνει τη δυσλειτουργία αυτή. Επειδή, ωστόσο, κλονίζει την εμπιστοσύνη του Πολίτη στη νομοθετική αλλά τελικώς και στην ίδια την κρατική εξουσία, εκφράζουμε την ευχή να συνεχίσετε τις προσπάθειες σας για την απάλειψη της.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών