Η διάσκεψη του Ρίο και το πρόβλημα της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Ανοικτή συζήτηση με συμμετοχές αξιόλογων ομιλητών.

04/06/1992
Η διάσκεψη του Ρίο και το πρόβλημα της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Ανοικτή συζήτηση με συμμετοχές αξιόλογων ομιλητών.
Συμμετέχοντες:
Σπ. Παπασπηλιόπουλος, οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Θ. Παπαλεξόπουλος, βιομήχανος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Η. Ευθυμιόπουλος, Διευθυντής Greenpeace Ελλάδος
Γ. Σταθάκης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Σ. Αργυρός, βιομήχανος
Θ. Παπαγιάννης, αρχιτέκτων, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Π. Καζάκος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών