Η Δικαιοσύνη και ο Πολίτης

Η Δικαιοσύνη και ο Πολίτης (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ)

Με περιεχόμενα:

Η Δικαιοσύνη και ο Πολίτης σελ. 1

Συμπεράσματα-Προτάσεις των εισηγητών σελ. 2-4

Προτάσεις της Κίνησης Πολιτών σελ. 4-6

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο σελ. 7

«Μα εγώ θα σώσω την Ελλάδα;»