Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα σήμερα: έκταση, προσδιοριστικοί παράγοντες και δυνατότητες πρόληψης

Εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας αναλύθηκαν σε βάθος μείζονα ζητήματα όπως τα ναρκωτικά, η τρομοκρατία αλλά και άλλοι παράγοντες, πάντα με στόχο την υποβολή ρεαλιστικών και αποτελεσματικών προτάσεων.
Συμμετέχοντες:
Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπουργός Δικαιοσύνης
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου, Καθηγήτρια, τέως Υπουργός Υγείας, συντονίστρια της Ελλάδας στην Ευρώπη για θέματα ναρκωτικών
Ν. Λίβος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ν. Κουράκης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Βασιλόπουλος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών