Η εκτροπή του Αχελώου: προσπάθεια αντικειμενικής αποτίμησης

10/02/1992
Η εκτροπή του Αχελώου: προσπάθεια αντικειμενικής αποτίμησης
Ανοικτή συζήτηση με σημαντικά συμπεράσματα για το ζήτημα του Αχελώου, χάρη στη συμμετοχή ομιλητών από ευρύ φάσμα σχετικών πεδίων έρευνας και μελέτης.
Συμμετέχοντες:
Θ. Παπαγιάννης, αρχιτέκτων, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Σ. Μαγειρίας, υδροενεργειακός μηχανικός
Μ. Μοδινός, εκδότης του περιοδικού «Νέα Οικολογία»
Ο. Παπαγεωργίου, πολιτικός μηχανικός
Φ. Βακάκης, γεωπόνος
Γ. Σταθάκης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μ. Σούλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ. Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών
Κ. Λιάσκας, Πρόεδρος ΤΕΕ