Η Ευρώπη και ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών

Εκδήλωση για το ρόλο της κοινωνίας πολιτών στην αποτελεσματικότητα της ευρωπαικής σύγκλισης, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ:
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,
Ευρωπαϊκή Εκφραση, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και τηνΑειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), PRAKSIS και
WWF Ελλάς.
Η προσκεκλημένη ομιλήτρια, Κα Margot Wallstrom, τόνισε ότι η αλληλεγγύη, η βιωσιμότητα και η λογοδοσία πρέπει να είναι οι βάσεις κάθε οργάνωσης της κοινωνίας πολιτών και ότι η βούληση της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι η εδραίωση των ΜΚΟ και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών
Συμμετέχοντες:
Margot Wallstrom, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής
Εκπρόσωποι των οργανώσεων Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Ευρωπαϊκή Εκφραση, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και τηνΑειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), PRAKSIS και WWF Ελλάς

Δείτε εδώ το κείμενο της ομιλίας της Κυρίας Wallstrom αλλά και του Κύριου Παπαλεξόπουλου