Η Κοινωνία των Πολιτών και η Ενωμένη Ευρώπη

Εκδήλωση της Κίνησης Πολιτών που αντιμετώπισε τις προκλήσεις των τότε ημερών.
Συμμετέχοντες:

Θ.Παπαμάργαρης, Υπουργός Εργασίας
Ηλίας Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος Δ.Σ. Κϊνησης Πολιτών
Χρ.Ροζάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Φ.Πιέρρος, Ευρωβουλευτής
Π.Παναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος
Π.Βασιλόπουλος,
δημοσιογράφος, μέλος Δ.Σ. Κϊνησης Πολιτών