Η Παιδεία είναι το κεφάλαιο του μέλλοντος

Είναι επιβεβλημένο τα θέματά της να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και σοβαρότητα από όλους.

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία έχει επανειλημμένως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Πειραματισμοί στο χώρο της Παιδείας επιτρέπονται μόνο όταν βοηθούν την καλυτέρευση της ποιότητάς της.

Κυρίως όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, οφείλει να βελτιώνει, να κτίζει, όχι να γκρεμίζει.

Αυτό ζούμε τον τελευταίο καιρό. Με τα προτεινόμενα μέτρα υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουν τα Πανεπιστήμια στην φαύλη κατάσταση του παρελθόντος, σε μια κατάσταση που η Κοινωνία έχει καταδικάσει και πίστευε και ήλπιζε ότι έχει ξεπεραστεί.

Η Παιδεία είναι το μόνο αληθινό κεφάλαιο του μέλλοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης Πολιτών