Η ποινική δίκη ως διαδικασία εξόντωσης των αντιπάλων