Η πολεοδομική αυθαιρεσία και τα δικαιώματα του πολίτη

03/021992

Η πολεοδομική αυθαιρεσία και τα δικαιώματα του πολίτη
Ημερίδα, σε συνεργασία με το σύλλογο προστασίας Κηφισιάς
Συμμετέχοντες:
Β. Ανδριοπούλου-Βιδαλάκη, Διευθύντρια Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής
Δ. Κατσούδας, Γ. Γ. δασών και φυσικού περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας
Π. Παυλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Ψωμόπουλος, αρχιτέκτων-πολεοδόμος-Πρόεδρος Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής