Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές

25/05/1999
Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές
Συμμετέχοντες:

Η. Γρίσπος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Κ. Κασσιός, Καθηγητής ΕΜΠ
Γ. Κρεμλής, Δ/ντής Νομικής Υπηρεσίας της 11ης Γενικής Δ/νσης της Ε.Ε.
Δρ. Γ. Ξανθόπουλος, δασολόγος
Δρ. Μ. Βασιλόπουλος, Χημικός Μηχανικός, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών

Το 1999, πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών, η Κίνηση Πολιτών οργάνωσε εκδήλωση με εισηγήσεις και συζήτηση στην οποία μετείχαν ειδήμονες τόσο από τον κρατικό όσο και από τον ακαδημαϊκό τομέα. Ένα μόλις χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά που

αποτέφρωσε μεγάλες εκτάσεις της Αττικής, η σημασία της πρόληψης έγινε μεγαλύτερη από ποτέ.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η Κίνηση Πολιτών επιχειρούσε παρέμβαση σ’ αυτόν τον τομέα. Το 1991, δυο μόλις χρόνια μετά την ίδρυσή της, είχε οργανώσει διήμερο συνέδριο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα FriedrichNaumann, επιχειρώντας την άντληση τεχνογνωσίας και τη συνεισφορά όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων για την πρόληψη των πυρκαγιών και για τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Με κεντρικό ομιλητή τον Dr. J. Goldammer, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Freiburg, έγινε διάλογος πάνω στα προβλήματα αλλά και τις εφικτές λύσεις.

Αμέσως μετά, η Κίνηση Πολιτών δημοσίευσε πλήρες κείμενο με τις θέσεις της για τις δασικές πυρκαγιές και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το κείμενο συμπεριλήφθηκε και

στο Ενημερωτικό Δελτίο της Κίνησης Πολιτών υπ’ αριθ. 43-44, ώστε να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Εκεί αναλύονταν οι πραγματικές αιτίες των πυρκαγιών που οφείλονται σε νομικά κενά, έλλειψη δασικής πολιτικής και ενιαίου φορέα δασοπροστασίας. Περιλαμβάνονταν επίσης αναλυτικές προτάσεις για την πρόληψη των βασικών πυρκαγιών, χωρισμένες σε τρεις τομείς:

1. Προτάσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού

2. Προτάσεις για τη λήψη θεσμικών μέτρων

3. Προτάσεις δασοπροστασίας.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, οι προτάσεις αυτές παραμένουν επίκαιρες…