Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – Πρακτικός Οδηγός

5/2005

Η Κίνηση Πολιτών εξέδωσε, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν τόμο 330 περίπου σελίδων με τίτλο «Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη- Πρακτικός Οδηγός», στον οποίο παρουσιάζονται και ερμηνεύονται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών αυτών Συμβάσεων. Ειδικότερα στο βιβλίο αυτό περιέχονται τα κείμενα : α) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), με πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και β) του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξηγούνται με τρόπο απλό οι διατάξεις τους.

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, σκοπός της έκδοσής μας είναι να δοθεί στον κοινό πολίτη ένας χρήσιμος Οδηγός για το σπουδαίο αυτό θέμα.

Αντίγραφα της έκδοσης υπάρχουν στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών.