ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ- προτάσεις για μια αποτελεσματική συνάρθρωση

Ανοικτή συζήτηση με τον Υφυπουργό κ.Γεώργιο Πασχαλίδη με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ- προτάσεις για μια αποτελεσματική συνάρθρωση»
Μετά την εισήγηση, η Κ.Π. έθεσε σειρά ερωτημάτων που έχει διατυπώσει πάνω σε θέματα συνταγματικής αναθεώρησης, πολιτικής και εκλογικής πρακτικής, διαχείρισης δημοσίου χρήματος, παιδείας κ.α.