Κύριο άρθρο Δελτίου Α΄εξαμήνου 2016

Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία» (K.Π.), επιδιώκει μέσα από  το ηλεκτρονικό της Δελτίο, τη στενότερη δυνατή επικοινωνία με τα μέλη και τους φίλους της, προκειμένου, στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περίοδο που διανύουμε,  να μπορεί να πληροφορείται τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των, καθώς επίσης,  να επικοινωνεί, να ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις, ώστε στη συνέχεια, με διάφορα χρήσιμα βήματα, να προωθεί κατάλληλα, προτάσεις και λύσεις για τα επιμέρους θέματα που απασχολούν όλους μας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κ.Π., έχει εγκαινιάσει από τα τέλη του 2015, μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο : «Η Αυριανή  Ελλάδα», που σκοπό έχουν να οργανώσουν συναντήσεις και συζητήσεις, γύρω από θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν την κοινωνία ευρύτερα και αποσκοπούν, στο να συναχθούν αποτελέσματα τα οποία με τη σειρά της η Κ.Π., θα προωθήσει στους αρμόδιους φορείς, σαν χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, για την αντιμετώπισή τους.

Κλείνοντας το 2015, σε επίσημη τελετή στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής,  η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Προκόπης Παυλόπουλος, απένειμε τα Βραβεία των Νησίδων Ποιότητας  2015, σε 7 εθελοντικές οργανώσεις που επελέγησαν από ειδική Ελλανόδικο Επιτροπή. Ξεκινώντας από το 2001, ο Διαγωνισμός αυτός ήταν ο 8ος που διοργάνωσε η Κ.Π. στο πλαίσιο της Βράβευσης του Εθελοντισμού στη χώρα μας.

Από την αρχή του έτους, έλαβαν χώρα, εκδηλώσεις για το Προσφυγικό και το Ασφαλιστικό, ενώ η Κ.Π., οργάνωσε επίσης εκδήλωση στην οποία μίλησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, με θέμα : «Ο νέος ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών και η σημασία του για την Ελλάδα».

Επίσης, η Κ.Π., εξέδωσε ανακοινώσεις που αφορούσαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι.

Στην  Κ.Π. προτιθέμεθα να προωθήσουμε   μια θεματική με τον γενικό τίτλο: «Πως θα ξαναχτίσουμε την Κοινωνική Εμπιστοσύνη», που πιστεύουμε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας, για τα επόμενα βήματα του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να υπάρξουν σαφείς προτάσεις που θα βοηθήσουν την Κοινωνία Πολιτών, να επανατοποθετηθεί πάνω σε διάφορα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο και την κοινωνία.

Δυστυχώς, η παρατεινόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, έχουν  μεταβάλλει όλες εκείνες τις παγιωμένες θέσεις, που εθεωρούντο αμετάβλητες και αξιακές, για πλείστα όσα θέματα, επιτρέποντας έτσι μια συνεχή, σφαιρική, καθημερινή αμφισβήτηση, που οδηγεί στη σύγχυση και την ανασφάλεια.

Μιλάμε λοιπόν, για μια συνολική προσπάθεια, που θα πρέπει οπωσδήποτε να ακουμπήσει τον Άνθρωπο, την Οικονομία,  τους Θεσμούς, την Παιδεία, καθώς και άλλους τομείς που η Κ.Π. θεωρεί απαραίτητους, για την επανεκκίνηση της ελληνικής κοινωνίας, σε νέες, ρεαλιστικές βάσεις και τη δημιουργία ελπίδας, ότι είναι δυνατόν να βρεθούν λύσεις, που θα επιτρέψουν τη θετικότερη ενατένιση του μέλλοντος και μια αναγνωρίσιμη καλύτερη ημέρα μπροστά σε όλους.

Ι. Α. ΖΕΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Π.