Λαϊκισμός, Δημοκρατία & Οικονομία

Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία», τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017, στον Πολυχώρο «Οι Φίλοι της Μουσικής», διοργάνωσε ανοικτή συζήτηση, με θέμα :

«Λαϊκισμός, Δημοκρατία & Οικονομία»

Ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ.Δημήτρης Δημητράκος, αναφέρθηκε στις φιλοσοφικές απόψεις των Jean-Jacques Rousseau και John Locke και τις διαφορές στην αντίληψη της δημοκρατίας και των εξουσιών που ασκούνται εν ονόματι του λαού. Εξήγησε την έννοια του λαϊκισμού ως πολιτική αντίληψη που διαχωρίζει, τον λαό από τους εχθρούς του, και την μορφή και μέθοδο εκπροσώπησής του από τους αυτόκλητους λαϊκιστές εκπροσώπους του. Δείτε την παρουσίαση

Ο Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, NR Senior Fellow, Brookings Institution, U.S., κ. Θοδωρής Πελαγίδης, συνέδεσε τις αναφορές του λαϊκισμού στα οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξή τους στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα.  Τόνισε τη διαστρεβλωτική απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών της χώρας, προκειμένου να θεμελιωθεί το λαϊκιστικό αφήγημα της αθώωσης του λαού από τη συμβολή του στη διαμόρφωση των συντελεστών της κρίσης. Διαχώρισε τον λαό από τους «εχθρούς» του που κατά τη λαϊκιστική αφήγηση είναι υπεύθυνοι της οικονομικής κρίσης. Δείτε την παρουσίαση

Τέλος, ο Επισκέπτης Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κ.Γιώργος Αρχόντας, αναφέρθηκε στις αιτίες ανάδειξης του λαϊκισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σημαντική ήταν η αναφορά στα αντεπιχειρήματα  για τη σθεναρή αντιμετώπιση του λαϊκισμού ως «διαθρωτικού» στοιχείου του πολιτεύματος. Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού αφορούν την προσπάθεια της απομόνωσης και της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, σε διαχειριστικό και σε θεσμικό επίπεδο. Δείτε την παρουσίαση

Στην εκδήλωση την εισαγωγή και τον συντονισμό είχε, ο Δημοσιογράφος, κ.Παύλος Τσίμας, ο οποίος συνεισέφερε με ουσιώδεις παρεμβάσεις και αναφορές, σε έγκριτους συγγραφείς και διεθνή έντυπα για το πρόβλημα του λαϊκισμού, όπως συναντάται σε διάφορες χώρες. Η παρουσία του συνέβαλε στην επιτυχία της όλης εκδήλωσης.