Λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος: συνταγματικός εκσυγχρονισμός

04-05/10/1995
Λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος: συνταγματικός εκσυγχρονισμός
Διημερίδα με στόχο τον εντοπισμό τομέων δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος και των ευθυνών πολιτικών προσώπων, κομμάτων και λοιπών συντελεστών του δημόσιου βίου. Η Κίνηση Πολιτών έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα σε εκπροσώπους κομμάτων σχετικά με το ενδεχόμενο συνταγματικών αναθεωρήσεων.
Συμμετέχοντες:
Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ι. Πεσμαζόγλου, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Α. Μάνεσης, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Παυλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών