Μελλοντικές Δράσεις 2019-2020

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία» έθεσε ως βασική της επιδίωξη την προώθηση αλλαγών σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, που θα οδηγούσαν σε:

  • ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος,
  • μία πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία,
  • μία πιο ανεκτική και δίκαιη κοινωνία.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία και οικονομία παραμένουν εγκλωβισμένες σε προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις που εμποδίζουν ακόμη και τις πιο εύλογες αλλαγές, που θα έχουν όφελος σε ευρέα στρώματα της κοινωνίας μας.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μία αντίληψη απαξίωσης των θεσμών και των δομών που στηρίζουν τη λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους.

Η Κ.Π. θέτει ως σημαντική της προτεραιότητα να αναδείξει το θέμα αυτό,  μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο «Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς και τις Δομές». Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σχετικές με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, τις νέες τεχνολογίες αλλά και με την 10η διοργάνωση των Νησίδων Ποιότητας 2019.

Μπορείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο να δείτε τις μελλοντικές δράσεις της Κίνησής μας.

2019 Δράσεις της Κ.Π.