Μεταρρυθμίσεις- Ρήξεις- Τομές

Μεταρρυθμίσεις- Ρήξεις- Τομές
Περιεχόμενα:
In memoriam- Για την Μαρία Μπεκετ, σελ. 3
Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις-Ρήξεις- Τομές- Πρόγραμμα εκδηλώσεων, σελ. 4
Φορολογική Πολυνομία στην Ελλάδα, σελ. 6
Για ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, σελ.8
Φορολογικό Σύστημα: Μέτρα ή μεταρρρύθμιση; σελ.10
Για ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο, σελ. 12
Αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, σελ. 14