Να κερδίσει η ιδέα της Ευρώπης

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν μέχρι τις Ευρωεκλογές της προσεχούς Κυριακής της 25ης Μαΐου.

Αυτές οι εκλογές είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα.  Οι μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις δείχνουν, ότι ο “ευρωσκεπτικισμός” παρουσιάζεται εξαιρετικά ισχυρός στο σύνολο σχεδόν των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Αυτό το φαινόμενο συνιστά ιδιαίτερη απειλή για το μέλλον του Ευρωπαϊκού πειράματος, που ξεκίνησε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το οποίο, στην ουσία, μέχρι και σήμερα, έδωσε πολλά στην ήπειρό μας και κυρίως ειρήνη και πρόοδο.

Πολλοί στη χώρα μας, βλέπουν σε αυτές τις επερχόμενες Ευρωεκλογές την ευκαιρία της “τιμωρητικής” ψήφου, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης επάνω στην καθημερινότητά τους, κρίνοντάς τις παράλληλα  σαν μία καλή ευκαιρία ενίσχυσης της εσωτερικής αντιπαράθεσης.

Θα θέλαμε να θυμίσουμε και να μοιραστούμε με τον αναγνώστη, το γεγονός ότι η Ελλάδα, διαχρονικά και ειδικότερα μετά την πτώση της χούντας το 1974, έχει πολλαπλά ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό και στρατηγικό πεδίο, η χώρα μας έχει μόνο να κερδίσει παραμένοντας στο σκληρό πυρήνα της Ε.Ε.,  του ευρώ και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμμετέχοντας δυναμικά και ει δυνατό με ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, στην περαιτέρω οικοδόμηση μιας λειτουργικότερης Ευρώπης.

Η τελευταία θα πρέπει να επιτύχει την σταδιακή συμπλήρωση των θεσμών της και την ουσιαστική αντιμετώπιση εκείνων των προκλήσεων, όπως για παράδειγμα της ανεργίας,  που σήμερα “πληγώνουν” και προβληματίζουν τις περισσότερες Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η οικονομική κρίση που τα τελευταία χρόνια έπληξε την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ελλάδα και άλλες χώρες του Νότου, αναμφίβολα, επηρέασε αρνητικά τη ζωή των πολιτών, ανατρέποντας τις προσδοκίες και τα όνειρα της νεότερης γενιάς.

Εντούτοις, η Ευρωεκλογική αναμέτρηση της 25ης Μαΐου αφορά και πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην Ευρώπη και να μην αποβλέπει στον “κολασμό” εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που κρίνεται ότι ευθύνονται για την Ελληνική διάσταση της κρίσης.

Σε αυτές τις Ευρωπαϊκές εκλογές οι ψηφοφόροι, απαλλαγμένοι από δικαιολογημένους προβληματισμούς, θα πρέπει να πιστέψουν στο μέλλον της Ευρώπης και στην καθοριστική του σημασία τόσο για την ίδια, όσο και για την πορεία της Ελλάδος, επιλέγοντας με τη ψήφο τους άτομα με κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις, ικανά να στηρίξουν επιτυχώς με το κύρος τους, μέσα στην Ευρωβουλή, προτάσεις και σχέδια, που θα ευνοήσουν τα συμφέροντα της χώρας μας, ενώ παράλληλα θα προωθήσουν την όλη Ιδέα της Ευρώπης, του οράματος και της ολοκλήρωσής της.

Ι.Α. ΖΕΠΟΣ *

* Ο Ι.Α. Ζέπος είναι Πρέσβυς ε.τ.,

   πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπ. Εξωτερικών και μέλος του ΔΣ της Κίνησης Πολιτών