ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2001-2015

Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που, σε πείσμα των καιρών, καταδεικνύουν έμπρακτα ότι ο εθελοντισμός εξελίσσεται και ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής, αποδεικνύοντας ότι δεν αποτελεί απλά μία ιδέα, αλλά δράση ουσιαστική που λειτουργεί αποτελεσματικά και παραδειγματικά για τη νέα γενιά και τον τόπο μας.

Εκπλαγήκαμε ευχάριστα όταν είδαμε όλες τις βραβευθείσες Νησίδες Ποιότηας, μετά από 16 χρόνια, να λειτουργούν καινοτομικά και να έχουν ως στόχους, πέραν της αναγκαίας για την εποχή μας πρόνοια, τη δημιουργία νέων συνθηκών και την προώθηση αντιλήψεων για την ανάκαμψη της χώρας μας.

Οι «Νησίδες Ποιόητας» είναι πλέον θεσμός σεβαστός και αναγνωρισμένος. Ανά διετία βραβεύονται ομάδες εθελοντών οι οποίες διακρίνονται για την προσφορά τους στην κοινωνία, στη μέριμνα ή στο περιβάλλον.

Περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2017 θα προκηρυχθεί ο 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός των Νησίδων Ποιότητας 2017.

Το Λεύκωμα διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της
Κίνησης Πολιτών