Οδικός Χάρτης για την ανώτατη εκπαίδευση

08/02/2007
Οδικός Χάρτης για την ανώτατη εκπαίδευση
Ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο να προταθούν λύσεις για την αντιμετωπιση της κρίσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Συμμετέχοντες:
Θ. Βερέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος ΕΣΥΠ
Χ. Μουτσόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Χρυσοχοΐδης, Συντονιστής Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ
Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών

Σε ανοικτή συζήτηση που οργανώθηκε το Φεβρουάριο του 2007, Καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και προσωπικότητες της πολιτικής ζωής, αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση στα πανεπιστήμια και κατέθεσαν προτάσεις που θα βοηθούσαν στην υπέρβαση της κρίσης.

Ομιλητές όπως οι Καθηγητές Θ. Βερέμης, Χ. Μουτσόπουλος και Η. Κατσούλης παρουσίασαν τα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων και συζήτησαν με το συντονιστή του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Μ. Χρυσοχοΐδη, τις ενδεδειγμένες λύσεις.

Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και το ακροατήριο, έδειξε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση στην ανάγκη να προωθηθεί η ιδέα του «Οδικού Χάρτη» και να περιλάβει θέματα όπως:

• Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τα ΑΕΙ.

• Η εξασφάλιση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.

• Η αξιολόγηση Καθηγητών και Πανεπιστημίων μέσα από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.

• Η ενίσχυση της έρευνας και σύνδεσή της με τις ανάγκες της χώρας.

 deltio2007a Α΄ Τρίμηνο 2007 Κατεβάστε το έντυπο (pdf – 1,14Μb)