Οικονομία και Απασχόληση: Παράλληλη ανάκαμψη

Οικονομία και Απασχόληση: Παράλληλη ανάκαμψη
15/10/2012
Περιεχόμενα:
Επιτυγχάνοντας την προσαρμογή, του Γιώργου Παγουλάτου, σελ. 3
Το κράτος είναι υπεύθυνο για τη βαθειά ύφεση; της Μιράντας Ξαφά σελ. 5
Επενδύσεις, ο μοναδικός ασφαλής δρόμος ανάπτυξης, του Άρι Συγγρού σελ. 7
Δημόσια ακίνητη περιουσία, μύθος ή πραγματικότητα; σελ. 8
Ασφαλιστικό Σύστημα: Επείγει νέα μεταρρύθμιση σελ. 11
Εξωστρέφεια: Μια λέξη αισιοδοξίας & ελπίδας, σελ. 13
Ακτή Σαρωνικού, του Ιωάννη Τσαχαγέα, σελ. 14