Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων μιλούν για την κοινωνία πολιτών

Σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και την Ευρωπαική Έκφραση.
Συμμετέχοντες:
Πρωθυπουργός, Κ.Σημίτης
Κ. Καραμανλής, Πρόεδρος Ν.Δ.και
Ν. Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνασπισμού

Για πρώτη φορά στον ελληνικό πολιτικό βίο, αρχηγοί των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου δέχθηκαν να εκθέσουν τις απόψεις τους για ένα σημαντικό ζήτημα, την ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα από την αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας πολιτών. Οι τρεις αρχηγοί που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών, κατέθεσαν τις απόψεις τους για το μέλλον της κοινωνίας πολιτών και του ρόλου της, για τις προοπτικές μιας ενεργού συνεισφοράς στο κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και στο δημόσιο βίο.

Η Κίνηση Πολιτών εξέδωσε τις ομιλίες των τριών αρχηγών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή της. Παρατίθενται εδώ τρία αποσπάσματα που δίνουν το στίγμα κάθε ομιλίας αλλά και την κοινή συνισταμένη των τριών τοποθετήσεων, την ανάγκη του πολιτικού κόσμου για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Κ. Σημίτης:

«Την απάντηση απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής δίνει η κοινωνία των πολιτών. Η ανοιχτή κοινωνία. Και ανοιχτή κοινωνία είναι η κοινωνία της ελευθερίας και της συμμετοχής, η κοινωνία της ευθύνης και της αλληλεγγύης, η κοινωνία της δημιουργίας, η κοινωνία που προσέρχεται με αυτοπεποίθηση στο διάλογο με άλλες κοινωνίες, με άλλους πολιτισμούς».

Κ. Καραμανλής:

«Η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ως ποιοτική έκφραση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, διεκδικεί και εξασφαλίζει για τον πολίτη περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών απέναντι στην αυθαιρεσία και τις τάσεις αναπαραγωγής του κράτους- Λεβιάθαν…Τις θέλουμε εργαστήρια ιδεών, πρωτοβουλιών και ανάδειξης ανθρώπων. Τις θέλουμε πρωτοπόρες στην ανάληψη ευθυνών, την τήρηση υποχρεώσεων και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Η κοινωνία έχει ανάγκη τη δράση σας. Η πολιτική χρειάζεται την κριτική σας».

Ν. Κωνσταντόπουλος:

«Τα κοινωνικά κινήματα αποτελούν δείκτες αλλά και συντελεστές ανάπτυξης της δημοκρατίας… Επιδρούν πολύμορφα στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής… Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών οφείλει να διεκδικήσει τους ευρωπαϊκούς εκείνους θεσμούς, που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να ελέγχουν την πραγματική ευρωπαϊκή εξουσία».