Ο ηλικιωμένος ως εθελοντής

Ο Ηλικιωμένος ως Εθελοντής

Το 2012 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης.

Η Κίνηση Πολιτών συμμετέχει ενεργά με το γενικό σύνθημα:

«Ο Ηλικιωμένος ως Εθελοντής»

Επιθυμούμε με αυτό να δώσουμε μία κατεύθυνση ενεργοποίησης των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτήν την ηλικία και όχι να σταθούμε μόνο στη βελτίωση των προσφερομένων, προς αυτούς, υπηρεσιών και συνθηκών διαβίωσης.

Απευθυνόμαστε σε εσάς για να μας πληροφορήσετε εάν έχετε ανάγκη από προσφορά εθελοντικής εργασίας ανθρώπων της 3ης ηλικίας. Σε καταφατική περίπτωση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να μας στείλετε τα στοιχεία σας  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση kinpol@otenet.gr