Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσκεκλημένοι από το Ίδρυμα Κόνραντ Ανερνάουερ βρέθηκαν 10 μέλη της Κ.Π. στο Βερολίνο και έγιναν συναντήσεις με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Οι συναντήσεις αυτές στάθηκαν αφορμή για έναν προβληματισμό σχετικά με θέματα που βρίσκονται ή που θα έπρεπε να βρίσκονται, στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα.