Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Ένας θεσμός της εποχής

Συνήγορος του Πολίτη (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ)

Με την έκδοση αυτού του τεύχους θέλουμε να αναδείξουμε το έργο που έχει συντελεστεί και να συμβάλουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη γνώση του θεσμού, των επιτεύξεων, των προοπτικών αλλά και των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει. Πιστεύουμε ότι η κατά κανόνα αποτελεσματική παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έχει βοηθήσει πλήθος περιπτώσεων και επιπλέον έχει καθοδηγήσει τη διοίκηση να αντιμετωπίζει τα επίμαχα ζητήματα με πνεύμα ουσιαστικότερης εξυπηρέτησης του Πολίτη.