Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνία

Ανοικτή συζήτηση στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διεθνούς συνεδρίου. Συζητήθηκε η πολυδιάστατηεπιρροή της παγκοσμιοποίησης οχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην πολιτική, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Συμμετέχοντες:
Στ. Ιωαννίδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Λ. Κυρικαόπουλος, επιχειρηματίας, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών